Tværpolitisk nytårskur i Bruxelles

Under indtryk af nytårsklokker havde de danske politiske vælgerforeninger i Bruxelles indbudt til fælles fyraftensarrangement fredag den 10. januar. En særlig tak til Cabinet DN, der havde slået fløjdørene op og stillet sine smukke lokaler til rådighed.

Over et glas kølig Champagne, hørte de omkring 50 fremmødte en veloplagt Generaldirektør Claus Sørensen give sit bud på, hvad der venter på den europapolitiske horisont i det nye år.

2014 er som bekendt “store skiftedag” i Bruxelles. Allerede i maj afholdes EP-valg og inden årets udgang skal posterne som hhv. kommissionsformand, formand for det Europæiske Råd og Høj Repræsentant fordeles. Bag scenetæppet er skyggespillet allerede i fuld gang. Mens EPP i det forgangne quinquennat har bestredet to af disse poster, vil resultatet af EP-valget fremover i langt højere skulle tages i betragtning, når stats- og regeringscheferne skal få kabalen til at gå op.

I en tale der kom vidt omkring, blev et gennemgående tema netop den uvished, der knytter sig til udfaldet af valget. Navnlig den overvejende risiko for en markant styrkelse af de EU-kritiske kræfter til både højre og venstre lå Claus Sørensen meget på sinde. Situationen understregede det betydelige ansvar, som påhviler de EU-konstruktive partier for at sikre en saglig og oplysende debat; ikke for eller imod i EU, men om hvordan EU bedst kan anvendes til at håndtere de store interne og eksterne udfordringer som europæerne står overfor at skulle håndtere i de kommende år. Fra vækst og beskæftigelse til energiforsyning og klimaforandringer. Claus Sørensen gav i denne sammenhæng de fremmødte politiske foreninger en kraftig opfordring til at spille aktivt med og stille deres særlig indsigt til rådighed for debatten i Danmark.

Emil Bech Andersen
Næstformand

Share Button
Ingen kommentarer.

Skriv et svar