Historie

Konservative i Bruxelles blev grundlagt den 27. november 2003 som den første konservative vælgerforening uden for Danmark. Den stiftende generalforsamling i Europa-Parlamentet blev åbnet med en tale af daværende Vicestatsminister Bendt Bendtsen, som var formand for Det Konservative Folkeparti og således holdt foreningen over dåben.

En gruppe af konservative danskere bosat i Bruxelles havde forberedt oprettelsen af en lokal konservativ forening henover foråret og sommeren 2003, i erkendelse af at der var et ønske om et konservativt, dansk samlingspunkt. I det forberedende arbejde havde man gjort sig klart, at der var to væsentlige forhindringer for arbejdet i en lokal partiforening. Dels ville en forening uden for Danmark ikke ville have nogen beføjelser i forhold til opstilling af kandidater til valgene, dels mister fastboende danskere uden for Danmark med tiden valgretten til folketinget. Ikke desto mindre tilkendegav mange herboende konservative, at de ønskede at fastholde deres medlemskab af Det Konservative Folkeparti gennem en lokalforening, hvis arrangementer de havde mulighed for at deltage i, fremfor fortsat medlemskab af en vælgerforening i Danmark, hvor deltagelse i aktiviteterne var helt eller delvist udelukket på grund af afstanden. Derudover blev den forberedende gruppe mødt med tilkendegivelser fra herboende danskere, der erklærede, at de ønskede at melde sig ind i Det Konservative Folkeparti, såfremt der blev oprettet en lokalforening i Bruxelles.

Det blev besluttet, at Konservative i Bruxelles skulle være forening for danske konservative i Belgien, Holland og Luxembourg på grund af det begrænsede geografiske område og, for de flestes vedkommende, relativt gode muligheder for transport til arrangementer i Bruxelles.

Væsentlige drivkræfter bag foreningens oprettelse var daværende konservative medlem af Europa-Parlamentet, Christian F. Rovsing, og Parlamentets daværende stedfortrædende generalsekretær, Harald Rømer, senere generalsekretær samme sted. Sidstnævnte blev foreningens første formand. Han blev i 2005 efterfulgt af Birgitte Bentzen. Peter Adler overtog formandsposten i 2006.

Siden sin oprettelse har foreningen været fuldtud anerkendt som forening under Det Konservative Folkeparti, og den deltager således på partiets Landsråd med delegerede på samme vilkår som vælgerforeninger i Danmark, selv om foreninger i udlandet først formelt blev anerkendt i partiets vedtægter i 2012.