Vores grundsyn

Som forening under Det Konservative Folkeparti arbejder vi, som der står i vores formålsparagraf “for udbredelsen af konservativ politik”, samtidig med at vi skal “medvirke til udformningen af Det Konservative Folkepartis politik.”

Det arbejde skal selvfølgelig foregå i fuld loyalitet over for Det Konservative Folkeparti, dets partiprogram og dets politiske ledelse.

I en tid, hvor borgerlige vælgere i hele Europa udtrykker usikkerhed og tvivl over for EU som det samarbejde, der skal sætte os i stand til bedre at møde fælles udfordringer og løse grænseoverskridende problemer, ser Konservative i Bruxelles det som sin opgave at minde om de store fordele Danmark har – og har haft – af sit nu over 40-årige medlemskab af EU, og at understrege betydningen af, at Det Konservative Folkeparti til stadighed deltager aktivt i udviklingen og forbedringen af det samarbejde.