Om foreningen

Konservative i Bruxelles blev stiftet i november 2003 som samlingssted for de danske konservative, der bor i Belgien, Holland og Luxembourg.

Mange af vores medlemmer arbejder til daglig – direkte eller indirekte – med EU-politik og EU’s institutioner. Det er derfor naturligt for os at bidrage med saglig viden om, men også holdninger til EU i den politikudvikling, som konstant foregår i Det Konservative Folkeparti.

Det Konservative Folkeparti er medlem af EPP, Det Europæiske Folkeparti. De fleste af vores søsterpartier i EPP har ligeledes lokalforeninger i Bruxelles eller BeNeLux. Dem har vi et godt og tæt samarbejde med, og der er jævnligt fælles møder og arrangementer, hvor f.eks. valgresultater rundt omkring i EU’s medlemslande bliver forklaret og diskuteret.

Vi holder fokus på det uformelle, sociale samvær mellem medlemmerne. Det lader sig let gøre i en forening med en håndtérbar medlemsskare, og det giver os navnlig et godt og frit debatklima.

Medlemskab af foreningen koster i øjeblikket 20€ om året.