EP-valg: Optagelse på den danske valgliste

act-react-impact-ep

Valg til Europa-Parlamentet finder sted den 25. maj 2014. Alle herboende, stemmeberettigede danskere kan fra den 27. februar 2014 afgive stemme på Den danske Ambassade, Rue d’Arlon 73, 1040 Bruxelles, hvis de på forhånd er blevet optaget på valglisten i Danmark.

Afstemning kan desuden foregå på konsulaterne i Antwerpen, Gent og Liège. Der bør træffes aftale herom direkte med konsulerne, hvis kontaktdetaljer er tilgængelige på:
http://belgien.um.dk/da/rejse-og-ophold/borgerservice/

Ved stemmeafgivelsen skal der forevises gyldig legitimation (pas, kørekort).
Optagelse på valglisten – senest den 22. april 2014

1) Er du tilmeldt folkeregisteret, gælder følgende regler:

• Har du fast bopæl i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten og kan møde op på ambassaden i de konsulære åbningstider og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation.
• Er du udsendt af den danske stat og registreret i folkeregisteret under ”høj vejkode”, er du ligeledes automatisk optaget på valglisten. Du kan derfor møde op på ambassaden og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation.

2) Er du afmeldt folkeregisteret og har fast bopæl i Belgien, gælder følgende:

Europa-Parlamentsvalget:
• Personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i Belgien, og som på valgdagen er fyldt 18 år, kan vælge, om de vil stemme til det danske eller det belgiske Europa-Parlamentsvalg.
• Ønsker man at stemme til det danske, skal man anmode om optagelse på en særlig valgliste i Københavns Kommune. Anmodningen skal fremsættes skriftligt på et særligt skema inden den 22. april 2014. Det anbefales dog at indsende formularen hurtigst muligt: Skemaet kan downloades på http://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/eu-bosatte-danskeres-valgret.aspx. Det kan også rekvireres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til ambassaden.
• Ønsker man at stemme til det belgiske valg til Europa-Parlamentet, skal man kontakte sin belgiske bopælskommune.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ambassaden på tlf. 02 233 09 11 eller e-mail nuafog@um.dk.

Share Button
Ingen kommentarer.

Skriv et svar