Danmark skal være 100% medlem af EU – derfor skal de danske EU-forbehold fjernes

På Det Konservative Folkepartis Landsråd i 2011 fremsatte vores søsterforening i Gladsaxe en fyndig indstilling om Danmarks tilknytning til EU. Det er værd at bemærke, at indstillingen blev vedtaget med et overvældende flertal. Indstillingen tager udgangspunkt i EU som det nødvendige samarbejde, der har sikret freden på vores kontinent siden Anden Verdenskrig. Den understreger, at Danmark skal bruge sit medlemskab til at sikre størst mulig politisk indflydelse i Europa, gerne sammen med de andre nordiske lande i EU. Det forudsætter dog, at Danmark deltager fuldt og helt i samarbejdet.

Danmark skal selvfølgelig gøre sin indflydelse gældende som fuldgyldigt medlem af EU, ellers er der ingen, der vil lytte til os. Tiden og udviklingen i Verden er løbet fra de forbehold, som Danmark i 1993 fik accepteret af de øvrige EU-lande. Derfor ønsker Det konservative Folkeparti, at disse forbehold afskaffes snarest.

I indstillingen understreges det videre, at EU’s indre marked har været en forudsætning for den vækst og velstand, Danmark har oplevet. Derfor bør Danmark også bidrage mere til kampen mod terror og organiseret, grænseoverskridende kriminalitet, end man i øjeblikket kan på grund af forbeholdet for deltagelse i EU’s samarbejde om retlige og indre anliggender.

Det konservative Folkeparti ønsker ikke, at vi som danskere skal være ”os selv nok”. Vi skal ikke isolere os i forhold til vore naboer, andre europæere og mennesker i andre lande.

Danmark er en del af Europa. Europa er en del af Danmark. Vi er danskere og europæere.

Læs hele indstillingen her:

Gladsaxe Konservatives indstilling til Landsrådet 2011

Share Button
Ingen kommentarer.

Skriv et svar